Aanhoudingstermijn

Aanhoudingstermijn zonder tussenkomst rechter verdubbeld naar 48 uur

Met ingang van 29 november 2017 werd de administratieve aanhoudingstermijn verdubbeld van 24 naar 48u.

In de praktijk betekent dit dat personen nu voor een periode van 48u van hun vrijheid beroofd kunnen worden alvorens hun vrijheidsbeneming ter beoordeling aan een rechter wordt voorgelegd.

Voor de inwerkingtreding van deze wetswijziging was het zo dat de vrijheidsbeneming slechts 24u van kracht kon blijven. Uitzonderlijk kon de onderzoeksrechter deze termijn met nog eens 24u verlengen. Dit diende hij te motiveren in een bevel tot verlenging. Het bevel tot verlenging behoort nu dus tot het verleden. De vrijheidsbeneming geldt nu onmiddellijk voor maximum 48u.

Absolvo Advocaten kan u bijstaan tijdens de gehele strafprocedure en waakt over uw rechten.

Klik hier voor een afspraak.