ADVOCATEN

 

Mr. Abdel Belkhouribchia

Behaalde zijn Licenciaat in de rechten aan de vrije universiteit van Brussel waarna hij zich als advocaat aansloot bij de balie van Hasselt.

Ondertussen biedt hij u reeds meer dan een decennium aan expertise in alle rechtsgebieden.

In de loop der jaren heeft Mr. Abdel Belkhouribchia zich in het bijzonder toegelegd op het straf- en strafprocesrecht. Daarnaast heeft hij ook een bijzondere kennis opgebouwd in het bouwrecht.

Mr. Abdel Belkhouribchia is houder van het getuigschrift “Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken” dat sinds 1 februari 2016 verplicht is om cassatieberoep in strafzaken aan te tekenen.

Hij voltooide eveneens de ‘train the trainer’-opleiding SUPRALAT (Strengthening suspects rights in pre-trial proceedings through practice oriented training for lawyers) waardoor hij geaccrediteerd zal worden om opleiding te geven inzake Salduz-bijstand tijdens de verhoren bij politie en onderzoeksrechter.

Mr. Belkhouribchia is lid van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht.  

Tijdens het gerechtelijk jaar 2010-2011 maakte hij deel uit van het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie Hasselt.

Naast zijn activiteit als advocaat is hij tevens als docent verbonden aan Syntra waar hij binnen de opleiding aankoop/vastgoedmakelaar toegepast recht doceert.

Met een grondige dossierkennis als vertrekpunt verdedigt hij met volle overgave de belangen van zijn cliënten.

Hij kan u verder helpen in het Nederlands, Frans, Engels en Marokkaans.