Drugs

Huiszoeking in België – voorwaarden artikel 6 Drugwet

Huiszoeking en de grondrechten De huiszoeking is een onderzoeksmaatregel waarbij de onderzoekers in privé-plaatsen op zoek gaan naar bewijzen of sporen die dienstig kunnen zijn voor het onderzoek. Met de huiszoeking dient omzichtig omgesprongen te worden. Zij vormt immers een belangrijke inbreuk op een aantal grondrechten. Zo is er de onschendbaarheid van de woning vervat […]

Jaarrekening

Jaarrekening onderneming neerleggen en raadplegen bij de Balanscentrale – Vermijd toeslagen en vorder ze terug bij overmacht.

Verplichting tot neerlegging van de jaarrekening Belgische ondernemingen, grote verenigingen en stichtingen moeten jaarlijks hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). Deze verplichting geldt voor de meeste ondernemingen. De neerlegging is verplicht voor de geconsolideerde jaarrekening. Consolideren is noodzakelijk voor ondernemingen met moeder- en dochtervennootschappen. Op de website van […]

Belgisch Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad is het officiële kanaal langs waar de regelgeving van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten wordt bekendgemaakt. Wetten en decreten en de uitvoerende besluiten krijgen pas rechtskracht en tegenstelbaarheid ten aanzien van de burger vanaf het moment dat zij gepubliceerd werden. Daarnaast bevat het Belgisch Staatsblad eveneens informatie over openbare […]

Verhoor

Verhoor bij de politie – wat betekent categorie 3?

Verhoorcategorieën Verhoren bij de politie worden ingedeeld in categorieën.  Deze geven weer in welke hoedanigheid u verhoord wordt (slachtoffer, getuige of verdachte), of er al dan niet een vrijheidsbeneming plaatsvindt en over welke rechten u beschikt. De verhoren in categorie 3 hebben betrekking op het verhoor van een verdachte zonder vrijheidsbeneming aangaande misdrijven waar wel […]

Black Friday

Black Friday deals: waar moet u op letten bij online aankopen?

Sinds een aantal jaren worden Black Friday kortingen ook in ons land steeds populairder. Black Friday is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. De dag na Thanksgiving start daar de geschenkperiode voor Kerstmis en zag het in de winkels “zwart” van het volk. Bij ons worden vooral via internet in nationale en internationale webwinkels allerhande kortingen […]

Boete berekenen bij verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen

Wanneer je een inbreuk pleegt tegen de wegcode, bega je een verkeersovertreding. Verkeersovertredingen worden onderverdeeld in vier categorieën. Er zijn overtredingen van de eerste, tweede, derde of vierde graad. Lichtere overtredingen behoren tot de eerste graad. Naarmate de overtreding ernstiger wordt, zal zij behoren tot een hogere graad. Daarbij zal de geldboete toenemen en neemt […]

Data protection GDPR

GDPR compliance wetgeving in België vanaf 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de overgangsperiode van twee jaar voor de invoering van General Data Protection Regulation (Algemene Verordering Gegevensbescherming) voorbij en krijgt zij volle uitwerking in de Belgische rechtsorde. De Europese regelgever is van oordeel dat de bescherming van persoonsgegevens dient geharmoniseerd te worden doorheen de gehele Europese Unie. Immers, zo stelt men, […]

Bouwen

Bezwaar tegen een bouwvergunning? Wees op tijd!

Het Vlaamse Parlement keurde op 20 december 2017 grote hervormingen goed met betrekking tot onder andere de procedure voor het indienen van bezwaren tegen omgevingsvergunningen en bouwprojecten. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat wanneer u een bezwaar heeft tegen een vergunning, bijvoorbeeld omdat het bouwproject niet thuishoort in de geplande omgeving, u hiervoor zo snel […]

bijzondere opsporingsmethode

Burgerinfiltrant ingevoerd als bijzondere opsporingsmethode

Bij de opening van het gerechtelijk jaar in september 2016 pleitte Brussels procureur-generaal Johan Delmulle ervoor om de figuur van de burgerinfiltrant in te zetten in de strijd tegen het terrorisme. Volgens Delmulle is het zeer moeilijk politieagenten te laten infiltreren in het zeer gesloten en achterdochtige terrorischtische milieu en is dergelijke politie-infiltratie vaak te […]

Aanhoudingstermijn

Aanhoudingstermijn zonder tussenkomst rechter verdubbeld naar 48 uur

Met ingang van 29 november 2017 werd de administratieve aanhoudingstermijn verdubbeld van 24 naar 48u. In de praktijk betekent dit dat personen nu voor een periode van 48u van hun vrijheid beroofd kunnen worden alvorens hun vrijheidsbeneming ter beoordeling aan een rechter wordt voorgelegd. Voor de inwerkingtreding van deze wetswijziging was het zo dat de […]