Jaarrekening

Jaarrekening onderneming neerleggen en raadplegen bij de Balanscentrale – Vermijd toeslagen en vorder ze terug bij overmacht.

Verplichting tot neerlegging van de jaarrekening Belgische ondernemingen, grote verenigingen en stichtingen moeten jaarlijks hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). Deze verplichting geldt voor de meeste ondernemingen. De neerlegging is verplicht voor de geconsolideerde jaarrekening. Consolideren is noodzakelijk voor ondernemingen met moeder- en dochtervennootschappen. Op de website van […]

Data protection GDPR

GDPR compliance wetgeving in België vanaf 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de overgangsperiode van twee jaar voor de invoering van General Data Protection Regulation (Algemene Verordering Gegevensbescherming) voorbij en krijgt zij volle uitwerking in de Belgische rechtsorde. De Europese regelgever is van oordeel dat de bescherming van persoonsgegevens dient geharmoniseerd te worden doorheen de gehele Europese Unie. Immers, zo stelt men, […]