Drugs

Huiszoeking in België – voorwaarden artikel 6 Drugwet

Huiszoeking en de grondrechten De huiszoeking is een onderzoeksmaatregel waarbij de onderzoekers in privé-plaatsen op zoek gaan naar bewijzen of sporen die dienstig kunnen zijn voor het onderzoek. Met de huiszoeking dient omzichtig omgesprongen te worden. Zij vormt immers een belangrijke inbreuk op een aantal grondrechten. Zo is er de onschendbaarheid van de woning vervat […]

Verhoor

Verhoor bij de politie – wat betekent categorie 3?

Verhoorcategorieën Verhoren bij de politie worden ingedeeld in categorieën.  Deze geven weer in welke hoedanigheid u verhoord wordt (slachtoffer, getuige of verdachte), of er al dan niet een vrijheidsbeneming plaatsvindt en over welke rechten u beschikt. De verhoren in categorie 3 hebben betrekking op het verhoor van een verdachte zonder vrijheidsbeneming aangaande misdrijven waar wel […]

Boete berekenen bij verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen

Wanneer je een inbreuk pleegt tegen de wegcode, bega je een verkeersovertreding. Verkeersovertredingen worden onderverdeeld in vier categorieën. Er zijn overtredingen van de eerste, tweede, derde of vierde graad. Lichtere overtredingen behoren tot de eerste graad. Naarmate de overtreding ernstiger wordt, zal zij behoren tot een hogere graad. Daarbij zal de geldboete toenemen en neemt […]

bijzondere opsporingsmethode

Burgerinfiltrant ingevoerd als bijzondere opsporingsmethode

Bij de opening van het gerechtelijk jaar in september 2016 pleitte Brussels procureur-generaal Johan Delmulle ervoor om de figuur van de burgerinfiltrant in te zetten in de strijd tegen het terrorisme. Volgens Delmulle is het zeer moeilijk politieagenten te laten infiltreren in het zeer gesloten en achterdochtige terrorischtische milieu en is dergelijke politie-infiltratie vaak te […]

Aanhoudingstermijn

Aanhoudingstermijn zonder tussenkomst rechter verdubbeld naar 48 uur

Met ingang van 29 november 2017 werd de administratieve aanhoudingstermijn verdubbeld van 24 naar 48u. In de praktijk betekent dit dat personen nu voor een periode van 48u van hun vrijheid beroofd kunnen worden alvorens hun vrijheidsbeneming ter beoordeling aan een rechter wordt voorgelegd. Voor de inwerkingtreding van deze wetswijziging was het zo dat de […]