Administratief recht

Het Belgisch Staatsblad

Belgisch Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad is het officiële kanaal langs waar de regelgeving van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten wordt bekendgemaakt. Wetten en decreten en de uitvoerende besluiten krijgen pas rechtskracht en tegenstelbaarheid ten aanzien van de burger vanaf het moment dat zij gepubliceerd werden.

Daarnaast bevat het Belgisch Staatsblad eveneens informatie over openbare aanbestedingen. De statuten van rechtspersonen wordt eveneens gepubliceerd.

Het Belgisch Staatsblad kende een eerste publicatie op 20 oktober 1830. Gelijktijdig werd een Franstalige versie, “Le Moniteur Belge”, ingericht. Vanaf 1845 worden beide landstalen gelijktijdig in eenzelfde uitgave gepubliceerd. De Nederlandse tekst staat het ene jaar links en het andere jaar rechts. Op die manier wil men beide talen gelijkwaardig behandelen.

Wanneer u een tekst uit het Belgisch Staatsblad wil raadplegen kan u tegen betaling een kopie aanvragen. Sinds 1997 is het ook mogelijk om de publicaties en het archief te raadplegen via de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *