Rekenmachine calculator

Hoe bereken ik huurindexatie – Hoeveel bedraagt de huurindex 2022?

Wesley Jeunen profielfoto

door Mr. Wesley Jeunen

Dit bericht delen:

Wat is huurindexatie?

Huurcontracten worden vaak voor langere termijn afgesloten. Denk aan een Woninghuur in de klassieke 3-6-9 formule die meerdere jaren kan duren. Om de huurprijs actueel te houden aan de kosten van het levensonderhoud, kan deze geïndexeerd worden, men spreekt dan van huurindexatie of huurindexering. Op die manier blijft de huurprijs in verhouding met de andere dagdagelijkse kosten.

Hoeveel bedraagt de Huurindex 2022?

De Federale overheid voorziet een huurcalculator op de website van statbel – FOD Economie. U kan deze terugvinden door te klikken op deze link.

Wanneer huurindexatie toepassen?

De verhuurder mag de huurprijs 1 keer per jaar indexeren. Dit moet gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract. Dit is de datum waarop de huur effectief gestart is en dus niet wanneer deze ondertekend werd. Dit kan verschillend zijn.

Het gebeurt al eens dat de huurindex niet wordt toegepast omdat de verhuurder dit vergeet. In dat geval mag hij ook na de verjaardag van de inwerkingtreding nog indexeren. Het verschil tussen de oude en nieuwe huurprijs mag daarbij wel maar 3 maanden terug opgevraagd worden.

Bijvoorbeeld het contract is gestart op 1 juni 2020. De huurprijs bedraagt 100 euro. De verhuurder vergeet te indexeren op 1 juni 2021 maar indexeert op 1 november 2021 naar 120 euro (fictief voorbeeld). Hij kan dan voor de maanden oktober, september en augustus 2021 de bijkomende, vergeten 20 euro nog vragen maar niet meer voor juli en juni. Vanaf november 2021 wordt dan de 120 euro toegepast.

Hoe wordt de indexatie doorgevoerd?

De verhuurder moet de indexering schriftelijk vragen.

Doorgaans aanvaardt rechtspraak dat dit via e-mail kan. Daarbij moet hij wel aantonen dat de e-mail ontvangen is door de huurder.

De veiligste optie blijft een aangetekende brief waarbij ontvangst zal bevestigd zien door de postdiensten.

Het veiligst is nog steeds een aangetekende huurindexatie brief.

 

Welke regelgeving is van toepassing bij het indexeren van de huurprijs?

Sinds de zesde staatshervorming is huur een regionale bevoegdheid geworden. Voorheen was de Federale Huurwet de toepasselijke wetgeving.

Voor het Vlaams Gewest werd het Vlaams Woninghuurdecreet ingevoerd op 1 januari 2019.  Sinds de invoering geldt voor verhuring in het Vlaams Gewest dat als aanvangsindexcijfer in de formule voor de berekening van de huurindexering de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van het huurcontract of van de huurprijsherziening gehanteerd dient te worden voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2019, waar voorheen de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de ondertekening van het contract diende te worden gebruikt.

En voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest voerden een gewijzigde huisvestingscode en decreet in op 1 januari 2018.

Kan bij elk huurcontract geïndexeerd worden?

Of de huurprijs voor indexatie vatbaar is, is afhankelijk van de datum waarop deze ondertekend werd.

Voor 28 februari 1991 dienden partijen expliciet in de overeenkomst op te nemen dat kon geïndexeerd worden.

Tussen 28 februari 1991 en 31 mei 1997 was indexatie steeds toegelaten.

Vanaf 31 mei 1997 kan er geïndexeerd worden tenzij partijen in hun huurovereenkomst duidelijk maken dat zij dit niet willen. Sindsdien is indexatie ook niet meer toegelaten bij mondelinge huurovereenkomsten.

Hoe bereken ik de Huurindexatie?

De geïndexeerde huurprijs is gelijk aan de volgende berekening:

Formule huurprijs

 

Daarbij is:

  • de basishuurprijs de huur zoals afgesproken in de overeenkomst.
  • De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die komt voor de verjaring van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
  • De aanvangsindex is, in het Vlaams Gewest sinds 1 januari 2019, de gezondheidsindex van de maand die voor de inwerkingtreding van de overeenkomst of huurprijsherziening komt.
  • De aanvangsindex is voor contracten gesloten tussen 1 februari 1994 en 1 januari 2019 de gezondheidsindex van de maand die het sluiten van de overeenkomst voorafgaat.
  • De aanvangsindex is voor contracten gesloten voor 1 februari 1994 de index van de maand die het sluiten van de overeenkomst voorafgaat.
Bijvoorbeeld:

A.

Tom en Jan sluiten een huurovereenkomst op 1 januari 2019. De huur start op 1 april 2019. De huurprijs bedraagt 500 euro.

De basishuurprijs is dan 500 euro.

De nieuwe index is de index van maart 2022.

De aanvangsindex is de index van maart 2019.

B.

Tom en Jan sluiten een huurovereenkomst op 1 januari 2010. De huur start op 1 april 2010. De huurprijs bedraagt 500 euro.

De basishuurprijs blijft 500 euro.

De nieuwe index blijft de index van maart 2022

De aanvangsindex is nu de index van december 2009.

De indexcijfers zijn terug te vinden via statbel https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Consumptieprijzen/3.1%20Consumptieprijsindex/Overzicht-indexen.pdf

Nog meer info of praktische hulp nodig?