PC met google

Actueel – Hoe reageren op negatieve reviews? Is het plaatsen van een negatieve review strafbaar?

Wesley Jeunen profielfoto

door Mr. Wesley Jeunen

Dit bericht delen:

De deelnemers van het programma blind gekocht, die ook een binnenspeeltuin uitbaten, kregen naar aanleiding van het programma te maken met negatieve reviews op het internet. Deze reviews verschenen na het TV-programma en de uitbaters zijn van oordeel dat de berichten dan ook niets te maken hebben met de zaak die zij uitbaten.( Lees het artikel hier.)

Hoe kan je reageren op negatieve reviews of zelfs valse reviews? Kan u de beheerder van de website of het platform vragen om de recensie te verwijderen? Of kan je de plaatser van het bericht dagvaarden?

Mag je zomaar eender wat achterlaten op een recensiepagina? Of is het plaatsen van een van een negatieve review strafbaar?

Absolvo Advocaten zocht het uit.

Wat kan u doen tegen een slechte review?

Uitgangspunt – vrijheid van meningsuiting

Basisprincipe in deze is de vrije meningsuiting. Iedereen heeft het recht om een beoordeling of een mening te uiten over een ander. Vaak spelen bedrijven hier ook op in. Positieve reviews zijn uiteraard een pluspunt en trekken de aandacht van andere potentiële klanten.

Wanneer een negatieve review verschijnt, staat dit vaak in een ander daglicht. Regelmatig worden wij dan ook gecontacteerd met een hulpvraag van een bedrijf. Het gaat dan vooral over recensies die manifest ongegrond zijn of zelfs vals.

Eerste stap – reageren!

Een eerste belangrijke tip bij negatieve reviews is deze beantwoorden. Reageren op negatieve reviews, kan de situatie in een ander daglicht stellen. De reactie op zich kan dan opnieuw positieve reclame zijn voor de zaak. Uiteraard raden wij ook aan om te reageren op positieve reviews. Interactie met de klant, straalt een zeker betrouwbaarheid uit naar potentiële nieuwe klanten.

Beperking – Valse reviews

Helemaal anders is de situatie wanneer er een valse review – fakereview wordt ingediend op een online platform. Het gaat dan om personen die in de zaak zijn geweest en onredelijk negatief zijn of nog erger om mensen die de zaak nooit bezocht hebben en alsnog een negatieve reactie achterlaten.

Veel onlineplatformen vragen daarom aan de plaatser van een recensie om zich te identificeren. Anoniem reageren zou immers de poort open zetten voor valse reviews zonder gevolgen voor de plaatser. Toch zien we vaak dat de valse review ook met een vals profiel wordt ingediend, wat controle moeilijk maakt.

Wanneer u vaststelt dat de geplaatste review vals is, kan u de beheerder van het platform aanschrijven om de recensie te controleren, de plaatser aan te spreken of zelfs om de recensie in zijn geheel te laten verwijderen. Veel van de online platformen schrijven de regels voor waarbinnen deze vraag gesteld kan worden.

Een review met een vals profiel, zal sneller verwijderd kunnen worden dan een review waarover discussie bestaat omtrent de feiten. Dit omdat valse profielen of aantoonbare valse reviews (bijvoorbeeld melding van een incident op een sluitingsdag van de zaak), ingaan tegen de algemene voorwaarden van het platform.

Bijkomend probleem is dat een review op google of facebook geplaatst is op het platform van een onderneming die zich in de Verenigde Staten bevindt en binnen Europa weinig tot geen gevolg geeft aan vragen of ingebrekestellingen daaromtrent.

Oplossing in het burgerlijk recht

 

Wanneer u via de beheerder of op eigen kracht de identiteit van de plaatser van de valse review kan achterhalen kan u een aantal stappen nemen tegen de schrijver van de recensie zelf.

U kan hem in eerste instantie vrijblijvend contacteren om tot een oplossing te komen. Komt hierop geen reactie kan u hem ook in gebreke stellen. Immers bestaat de kans dat u schade zal lijden door de negatieve review en wanneer deze schade veroorzaakt wordt door een valse review, betreft het schade uit een onrechtmatige daad.

Wordt ook aan de ingebrekestelling geen gevolg gegeven, dan kan u overwegen een procedure te starten.

De schadevergoeding uit onrechtmatige daad kan gevorderd worden door dagvaarding voor de burgerlijke rechtbank. Daarbij moet u uiteraard wel de bewijsvoering voor ogen houden alsook het risico op afwijzing, wat u openstelt voor een veroordeling tot de kosten. Laat u dus zeker bijstaan door een raadsman.

Is het plaatsen van een negatieve review strafbaar?

 

Een andere optie is het indienen van een strafklacht tegen de plaatser van de negatieve review. Het plaatsen van de valse recensie zou onder laster en eerroof kunnen vallen.

Deze kwalificatie is vastgelegd in art. 443 ev. Sw. (https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1867060801 )

Laster bestaat eruit iemand met kwaadwillige intentie iets verwijten dat hem aan publieke verachting blootstelt, zonder dat hiervoor wettelijk bewijs kan geleverd worden. Een negatieve recensie zonder grondslag, bijvoorbeeld een fakereview, zou hieronder kunnen vallen.

Wanneer het bewijs niet kan of mag geleverd worden, spreekt men van eerroof.

De klacht kan neergelegd worden bij de politie. Er zou ook in verregaande zaken overwogen kunnen worden om een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter. Deze handelingen vereisen kennis van het strafrecht en de geplogenheden. Neem dus zeker contact met ons op om dit samen voor te bereiden.

 

Nog meer info of praktische hulp nodig?