Jaarrekening

Jaarrekening onderneming neerleggen en raadplegen bij de Balanscentrale – Vermijd toeslagen en vorder ze terug bij overmacht.

Wesley Jeunen profielfoto

door Mr. Wesley Jeunen

Dit bericht delen:

Verplichting tot neerlegging van de jaarrekening

 

Belgische ondernemingen, grote verenigingen en stichtingen moeten jaarlijks hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). Deze verplichting geldt voor de meeste ondernemingen. De neerlegging is verplicht voor de geconsolideerde jaarrekening. Consolideren is noodzakelijk voor ondernemingen met moeder- en dochtervennootschappen.

Op de website van de Nationale Bank kan u de jaarrekening van ondernemingen online raadplegen. De jaarrekening, maar ook de sociale balans worden gepubliceerd.

De balanscentrale maakt ook analyses van de informatie die zij ontvangt. Zo kunnen er statistieken bijgehouden worden van de economische sectoren in België.

Modellen voor de jaarrekening

 

Om een correcte jaarrekening te garanderen kan u gebruik maken van de modellen die de Nationale Bank op haar website ter beschikking stelt.

Mocht u niet zeker zijn over het te gebruiken model, kan u steeds contact nemen met ons kantoor.

Tarieftoeslagen bij laattijdige neerlegging

 

Laattijdige neerlegging van de jaarrekening geeft aanleiding tot tarieftoeslagen.

  • 400 euro, wanneer de jaarrekening of, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening neergelegd wordt in de negende maand na de afsluiting van het boekjaar,
  • 600 euro, wanneer deze stukken neergelegd worden vanaf de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar,
  • 1.200 euro, wanneer deze stukken neergelegd worden vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar.

Kleine vennootschappen die gebruikmaken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort schema openbaar te maken, betalen respectievelijk 120, 180 en 360 euro.

Terugvordering van de toeslag bij overmacht

 

Is de niet-tijdige neerlegging te wijten aan overmacht, dan kan u vragen om de toeslag te laten terugbetalen. Deze aanvraag moet ingediend worden binnen de 18 maanden na het afsluiten van de jaarrekening. Uiteraard dient u hert bewijs bij te brengen van de overmacht.

Deze aanvraag tot terugbetaling verloopt via een specifieke procedure vastgelegd in het koninklijk besluit van 30 januari 2001.

Mocht u hulp nodig hebben bij deze procedure, kunnen onze advocaten u uiteraard bijstaan.