Belgisch Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad is het officiële kanaal langs waar de regelgeving van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten wordt bekendgemaakt. Wetten en decreten en de uitvoerende besluiten krijgen pas rechtskracht en tegenstelbaarheid ten aanzien van de burger vanaf het moment dat zij gepubliceerd werden. Daarnaast bevat het Belgisch Staatsblad eveneens informatie over openbare […]