Bij Absolvo Advocaten maken wij bij de eerste consultatie duidelijke afspraken omtrent de kosten en erelonen.  Veelal wordt met een uurtarief gewerkt, op maat van het dossier. Elk dossier kent immers een specifieke achtergrond en complexiteit. 
Er wordt in de meest gevallen ook gewerkt met provisies of voorschotten, zo komt u niet voor verrassingen te staan.
Overzicht en duidelijkheid zijn daarbij zowel voor u als voor ons van belang.