Verhoor

Verhoor bij de politie - wat betekent categorie 3?

Wesley Jeunen profielfoto

door Mr. Wesley Jeunen

Dit bericht delen:

Verhoorcategorieën

 

Verhoren bij de politie worden ingedeeld in categorieën.  Deze geven weer in welke hoedanigheid u verhoord wordt (slachtoffer, getuige of verdachte), of er al dan niet een vrijheidsbeneming plaatsvindt en over welke rechten u beschikt.

De verhoren in categorie 3 hebben betrekking op het verhoor van een verdachte zonder vrijheidsbeneming aangaande misdrijven waar wel een vrijheidsbenemende straf op staat.

Deze beschrijving maakt dus duidelijk dat u verdacht wordt van een misdrijf. Voor dit misdrijf is het potentieel mogelijk dat er in een latere fase een straf wordt opgelegd waarbij u van uw vrijheid wordt beroofd. Op moment van verhoor kan u echter nog gaan en staan waar u wil.

Wanneer spreekt men van categorie 3?

 

Betrokken worden in dit type verhoor overkomt u sneller dan u denkt. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval dat u veroorzaakt waarbij het slachtoffer lichamelijke schade heeft geleden. Of wanneer iemand een klacht tegen je indient.

Het is in deze gevallen mogelijk dat men onmiddellijk wil overgaan tot verhoor.

Een andere situatie is de schriftelijke uitnodiging. De politie zendt u dan een brief toe waarin men u een datum geeft waarop u zich mag aanbieden voor het verhoor.

Bij deze schriftelijke uitnodiging wordt ook het formulier van de rechten meegestuurd. Hierin zal onder andere worden weergegeven dat u een zwijgrecht hebt, dat u documenten mag meebrengen naar het verhoor of dat u recht hebt op een tolk als u de taal van het verhoor niet machtig bent. Voor een volledig overzicht van de rechten kan u terecht op: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_downloaden/verklaring_van_rechten/uw_rechten_als_u_niet_van

Indien u meer informatie wenst kan u ons uiteraard contacteren.

Vertrouwelijk overleg en bijstand

 

Een belangrijk recht bij elk verhoor als verdachte, is het vertrouwelijk overleg met een advocaat en indien gewenst diens bijstand bij het verhoor.

Bij een verhoor op schriftelijke uitnodiging in categorie 3 is het van belang dat u voor het verhoor contact opneemt met een advocaat. Immers gaat men er in dit scenario vanuit dat een overleg heeft plaatsgevonden. De ondervragers zullen het verhoor niet willen uitstellen om u toe te staan een advocaat te raadplegen.

In het vertrouwelijk overleg worden de feiten besproken waarover men u zal verhoren. De juridische implicaties van bepaalde feiten zijn uiteraard van belang. Daarnaast zullen ook de rechten die u heeft tijdens het verhoor, overlopen worden.

Na het vertrouwelijk overleg kan u kiezen om ook tijdens het verhoor bijgestaan te worden door een advocaat. U kan ook afstand doen van deze bijstand op voorwaarde dat u meerderjarig bent.

Bijstand bij een verhoor veronderstelt een specifiek getrainde advocaat. Die bewaakt op elk moment uw rechten bewaakt. Wanneer deze dreigen geschonden te worden, grijpt deze professioneel maar kordaat in. Enkel door deze bijstand kan een correct verhoor gegarandeerd worden. Onze advocaten volgden allen de nieuwe opleiding SUPRALAT en behoren bij de eerste advocaten in het land die de opleiding voltooiden.

Mocht u uitnodiging tot verhoor ontvangen hebben kan u dus steeds op ons kantoor rekenen. Aarzel dus niet en contacteer ons.

Is onze aanpak iets voor u?