Zittingszaal Tongeren

Wat is een rechtsbijstandverzekering? Is een rechtsbijstandverzekering verplicht? En mag u zelf een advocaat kiezen?

Wesley Jeunen profielfoto

door Mr. Wesley Jeunen

Dit bericht delen:

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

De rechtsbijstandverzekering is een verzekering die u afsluit tegen het risico van advocatenkosten en gerechtskosten wanneer u in een juridisch geschil terecht komt.

Een juridisch geschil overkomt u sneller dan u verwacht. Volgens een onderzoek komt 1 op 5 Vlamingen ooit voor de rechtbank (https://www.advocaat.be/rechtsbijstandsverzekering) Dit kan bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, een dagvaarding voor de strafrechtbank – politierechtbank, wanneer een bedrijf u geen garantie toekent of wanneer u onterecht ontslagen wordt.

Kortom, zaken waarbij u schade heeft geleden of heeft veroorzaakt en waarin u bijstand van een advocaat nodig heeft om u bij te staan buitengerechtelijk of in een procedure zodat uw belangen optimaal verdedigd worden.

Soorten rechtsbijstandverzekeringen

Doorheen de jaren zijn er verscheidene vormen van rechtsbijstandverzekering ontstaan.

Klassiek koppelt men de rechtsbijstand aan een autoverzekering. Bij een dagvaarding voor de politierechtbank of bij een ongeval, kan u dan de verzekering aanspreken om de kosten van uw raadsman te betalen.

Daarnaast bieden verscheidene verzekeraars ook een rechtsbijstand aan gekoppeld aan de familiale verzekering of gezinspolis. De geschillen die hieronder gedekt zijn, vallen ruimer dan louter auto-gerelateerde zaken.

Wanneer de rechtsbijstand los staat van enige andere verzekering spreken we van een algemene rechtsbijstandverzekering. Het is dan een product dat volledig op zichzelf staat en niet eindigt wanneer een andere verzekering stopt.

Wat wordt er gedekt door de rechtsbijstandsverzekering?

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Welke dekking er geboden wordt, hangt af van de soort verzekering (zie hiervoor) en van de specifieke polis. Het is dus zaak om goed te vergelijken tussen de diverse polissen die worden aangeboden.

Hier vindt u een overzicht van de courante verzekeringsmaatschappijen en hun producten:
https://www.simpel.be/rechtsbijstandverzekering/

* Absolvo Advocaten voert op geen enkele wijze reclame voor het ene of het andere product en wenst u louter te informeren. Bij vragen over de inhoud van een polis kan u uiteraard bij de verzekeraar of bij ons terecht.

Is een rechtsbijstandverzekering verplicht?

De rechtsbijstandverzekering is niet verplicht. De overheid tracht met allerhande maatregelen wel meer mensen te bewegen richting deze verzekering, bijvoorbeeld door invoering van vermindering van de belastingen voor rechtsbijstand (zie hierna).

In tegenstelling tot een BA-verzekering auto bijvoorbeeld, is de rechtsbijstandsverzekering dus op dit moment niet verplicht;

Is een rechtsbijstandverzekering nuttig?

Vaak ontvangen wij als advocaat cliënteel dat getroffen wordt door schade. De kosten verbonden aan de procedure leiden bij velen van hen echter vaak tot de bemerking ‘is de soep de kolen dan nog wel waard’.

Wanneer u een zaak voor de rechtbank wint, geniet u in de meeste gevallen ook van de rechtsplegingsvergoeding. De bedragen die worden toegekend door de rechtbank, zijn echter forfaitair bepaald op basis van het bedrag van de vordering die u stelde. Enerzijds moet u de kosten dus voorschieten tot de zaak is afgerond en anderzijds zal het toegekende bedrag misschien niet de gehele kost dekken.

Deze hiaat kan een rechtsbijstandverzekering zeker invullen. De kosten worden rechtstreeks afgehandeld met de verzekering en omvatten het volledige bedrag binnen de dekking.

Minder risico’s dus voor de genieter van een rechtsbijstandverzekering!

Vrije keuze van advocaat?

Een veelgehoord misverstand is dat de verzekering bij een rechtsbijstand zelf een advocaat zal aanstellen. Mensen vrezen bij een advocaat terecht te komen die eerder de hand van de verzekering dient of zij vrezen bij iemand terecht te komen die zij niet kennen of met wie het niet klikt.

De vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is voor Absolvo Advocaten van cruciaal belang. Wij begrijpen dus ook zeker de bezorgdheid die zou leven indien plots een totaal onbekende raadsman zou worden aangesteld.

Gelukkig verankerde de Wet betreffende de Verzekering dat de keuze voor een advocaat in elke rechtsbijstandsverzekering vrij bepaald moet kunnen worden door de cliënt zelf.

Is de rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar? Hoe verreken je de rechtsbijstand in de belastingen?

In 2019 werd de wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering ingevoerd. Sindsdien is een fiscaal voordeel van maximaal € 124 voorzien.

Er zijn wel voorwaarden gekoppeld. Zo moet het gaan om een brede dekking. De meeste premies rechtsbijstand gekoppeld aan een autoverzekering vallen hier dus buiten.

U kan van het voordeel genieten door in uw aangifte in vak X, code 1344 of 2344 de premies te vermelden; U ontvangt daarvoor een attest van de verzekeringen.

Let op voor wachttijden in de polis!

Wanneer u overweegt een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, let dan zeker op de voorziene wachttijden.

Het is bijvoorbeeld meestal niet mogelijk om een polis af te sluiten en de dag nadien tussenkomst te vragen. Vaak worden er ettelijke maanden opgelegd tussen het afsluiten van de polis en het mogelijke gebruik ervan. Laat u dus hier niet misleiden en lees de kleine letters van uw potentiële polis. Indien u daar hulp bij nodig hebt, kijken wij dat graag voor u na.

Nog meer info of praktische hulp nodig?